Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Εκατοντάδες ευχαριστημένοι πελάτες από όλη την Ελλάδα. Στέλνουμε τα προϊόντα μας από το 1969 σε πελάτες σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκονται πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μοναδικές Τιμές και δυνατότητα αποστολής σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

01.Το σπίτι πρέπει να είναι κλειστό και να έχουν τοποθετηθεί τα εξωτερικά κουφώματα.

02. Οι εργασίες που απαιτούν χρήση υλικών που περιέχουν υγρασία να έχουν προηγηθεί και αυτά να έχουν στεγνώσει.

03. Όταν η τοποθέτηση γίνεται κατά τους χειμερινούς μήνες, θα πρέπει να λειτουργεί η θέρμανση έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες (σταθερή υγρασία και θερμοκρασία) για το ξύλινο δάπεδο.

04.Τα πατώματα πρέπει να τοπoθετούνται στο χώρο λίγο πριν το φινίρισμα του ελαιοχρωματιστή, έτσι ώστε να μην καταπονούνται από τα διάφορα συνεργεία αλλά και να μην εκτίθενται στις κακές συνθήκες της οικοδομής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

05. Κρίνεται απαραίτητη η παραμονή των παρκέτων στο χώρο όπου θα γίνει η τοποθέτηση, για χρονικό διάστημα 15-20 ημερών πριν από την χρήση τους, ώστε να εγκλιματιστούν με τον χώρο.

06. Το τελικό φινίρισμα του δαπέδου , τρίψιμο-λείανση και βερνίκωμα γίνονται όταν το ξύλο έχει την σωστή σχετική υγρασία (8-10%) η μέτρηση της οποίας γίνεται με το υγρόμετρο.

07. Όσον αφορά την ηχομόνωση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπ’ όψιν ότι η χρήση μονωτικών υλικών τα οποία συγκεντρώνουν την υγρασία απαγορεύεται, και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγονται. Στις περιπτώσεις που η χρήση τους είναι επιβεβλημένη, καλό είναι να γίνεται χρήση άνθυγρων υλικών όπως chips εξυλασμένης πολυστερίνης. Αν και το κέρδος σε συντελεστή ηχομόνωσης είναι της τάξεως του 20-30% , η χρήση των ηχομονωτικών υλικών καθιστά το αερισμό των ξύλινων δαπέδων δύσκολο. Ένας καλός τρόπος μείωσης του θορύβου είναι η χρήση μεσοπατώματος από τάβλες η κόντρα πλακέ θαλάσσης το οποίο μαλακώνει την αντήχηση των δαπέδων, βοηθά στην καλύτερη κατασκευή, περιορίζει τις πιθανότητες τριγμών και καθιστά περισσότερο ουδέτερο στις συστολοδιαστολές το ξύλινο δάπεδο. Τέλος η χρήση εξαερισμών δίνει την δυνατότητα εκτόνωσης και αερισμού των δαπέδων.

08. Σε ότι αφορά τα κολλητά δάπεδα, πρέπει πάντα να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην υγρασία της επιφάνειας στην οποία θα γίνει η συγκόλληση των δαπέδων. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ο εγκλωβισμός υγρασίας σε τσιμεντοκονίες οι οποίες αποτελούν το υπόστρωμα των δαπέδων, και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα το αρχικό σκέβρωμα και στην συνέχεια την αποκόλληση του δαπέδου. Ένας εμπειρικός κανόνας μας πληροφορεί ότι για κάθε εκατοστό πάχους της τσιμεντοκονίας απαιτείται μία εβδομάδα για την πλήρη αποβολή της υγρασίας που περιέχει. Σε κάθε περίπτωση η χρήση οργάνων μέτρησης υγρασίας κρίνεται απαραίτητη πριν την συγκόλληση.

09. Για τα καρφωτά πατώματα απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα στις αποστάσεις μεταξύ του μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης και του ξύλινου δαπέδου. Όταν η απόσταση αυτή είναι μικρότερη των 5 εκατοστών θα πρέπει να μεσολαβεί θερμομόνωση των σωλήνων -χρήση arm flex- ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μεγάλων θερμοκρασιών οι οποίες ξηραίνουν τοπικά το ξύλο και δημιουργούν αρμούς στην εικόνα του δαπέδου.

10. Αποφυγή σφουγγαρίσματος με μεγάλη ποσότητα νερού αλλά και ύγρανση των χώρων κατά την περίοδο των θερινών μηνών όπου συνήθως αφήνουμε κλειστό το σπίτι μας και παρατηρείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου